Emmanuel Gemeente Deventer |
Koningin Julianastraat 93 | 7415 GK Deventer | [email protected]

Visie, Missie en Kernwaarden

 
Onze visie is dat de Emmanuel Gemeente een relevante, eigentijdse en groeiende kerk is, om daarmee een positieve, christelijke invloed te hebben op de samenleving waarin we ons bevinden.

Onze missie is dat we zoveel mogelijk mensen willen bereiken met het goede nieuws van het evangelie en dat men een volgeling van Jezus zal worden.

De Emmanuel Gemeente heeft 5 kernwaarden die onze visie ondersteunen. Deze waarden zijn gebouwd op het principe dat God voor ieder mens een plan heeft.

  1. Ieder mens moet de mogelijkheid kunnen krijgen om de God van de bijbel te leren kennen en Jezus Christus
  2. Ieder mens moet de mogelijkheid kunnen krijgen om het evangelie te horen op zijn of haar begripsniveau
  3. Iedere gelovige heeft een gezonde relatie met andere gelovigen nodig om geestelijk te kunnen groeien
  4. Iedere gelovige moet de mogelijkheid kunnen krijgen om onderwezen te worden hoe je een volgeling van Jezus kunt zijn.
  5. Iedere gelovige bezit unieke gaven en talenten die ontdekt, ontwikkeld en gebruikt kunnen worden voor de opbouw van Zijn gemeente