Emmanuel Gemeente Deventer |
Koningin Julianastraat 93 | 7415 GK Deventer | info@emmanuelgemeente.nl

Visie, Missie en Kernwaarden

 
Onze visie is dat de Emmanuel Gemeente een relevante, eigentijdse en groeiende kerk is, om daarmee een positieve, christelijke invloed te hebben op de samenleving waarin we ons bevinden.

Onze missie is dat we zoveel mogelijk mensen willen bereiken met het goede nieuws van het evangelie en dat men een volgelingen van Jezus zal worden.

Onze kernwaarden zijn:

Doelgericht:Bij de Emmanuel Gemeente leren wij dat God voor iedereen een geweldig plan heeft. De wijze waarop wij dit doen is door onderwijs en begeleiding door middel van het Next Step Programma

Echtheid: We streven ernaar om echte christenen te zijn. Dit willen wij bereiken niet alleen door Gods Woord te horen maar te doen.

Vrijgevigheid: Wij willen een voorbeeld zijn in het geven van tijd, talenten en “treasure”.(3 T’s). Wij geloven dat het meer gezegend is te geven dan te ontvangen.

Verbetering: Wij verlangen een gemeenschap te zijn die altijd blijft streven naar verbetering. Wij geloven dat uitnemendheid God vereert en mensen inspireert.

Eerbaarheid: Wij geloven dat eerbaarheid bij onszelf begint. Wij willen niet alleen God eren maar iedereen om ons heen respecteren en waarderen.

Dienstbaarheid: Wij willen een kerk zijn van dienstbaarheid. Wij willen God dienen door onze medemens te dienen zoals Jezus ons als voorbeeld is gesteld.