Emmanuel Gemeente Deventer |
Koningin Julianastraat 93 | 7415 GK Deventer | [email protected]

Kerk-In-Bethlehem

De Immanuel Gemeente ondersteunt het werk van het voorgangersechtpaar Nihad & Salwa Salman in Bethlehem. De Immanuel Church in Bethlehem is een prachtige gemeenschap in de geboortestad van onze Heer en Heiland.We zijn dankbaar dat we dit werk kunnen helpen met behulp van uw giften!