Emmanuel Gemeente Deventer |
Koningin Julianastraat 93 | 7415 GK Deventer | [email protected]

Emmanuel Kinderkerk


De kinderen hebben hun eigen kinderdiensten gelijktijdig met onze samenkomsten.
De kinderen kunnen een kwartier voor aanvang van de samenkomst naar hun eigen groep gaan.
 
De kinderkerk bestaat uit de volgende groepen:
 
Groep Leeftijd/ Groep Basischool Locatie
Vlindertjes van 0 - 2½ jaar  Eigen gebouw
Zonnetjes van 2½ - 4 jaar Eigen gebouw
Onderbouw Groep 1 t/m 4 Eigen gebouw
Bovenbouw Groep 5 t/m 8 Eigen gebouw

Brengen en ophalen
Een kwartier voor de samenkomst kunt u uw kind brengen bij de desbetreffende groep. We verzoeken u vriendelijk uw kind(eren) meteen na de dienst weer op te halen.

Tijdens de dienst
Mocht uw kind blijven huilen, dan zullen we u op de hoogte stellen door middel van een mededeling op het scherm. Ouders kunnen uit de dienst gehaald worden als blijkt dat hun kind onhandelbaar is. Er wordt hen dan gevraagd hun kind bij zich te houden.
 
Meehelpen/ouders
Als u kinderen heeft in één van onze kindergroepen en een reguliere bezoeker bent of lid dan verwachten we van u dat u meehelpt met het opvangen van de kinderen, tenzij u op zondagochtend al een taak heeft. 
 
Join Our Team
We hebben regelmatig mensen nodig. U kunt dit kenbaar aan ons maken door het inschrijfformulier van "JOIN OUR TEAM" in te vullen. Klik hier