Emmanuel Gemeente Deventer |
Koningin Julianastraat 93 | 7415 GK Deventer | [email protected]

Online Doneren

De bijbel heeft een nuchtere blik op geldzaken. In Prediker 10:19 staat namelijk het volgende:
"Voor geld zijn alle dingen te krijgen". M.a.w. alle dingen kosten geld. Het evangelie is natuurlijk gratis, maar dat is dan ook geen ding. De dingen die voor de kerkgemeenschap gebruikt worden kosten gewoon geld, bijvoorbeeld: het gebouw, energiekosten, evangelisatieprojecten, armenhulp, zendingsprojecten, muziekinstrumenten, personeelskosten, activiteiten, enz...

Enkele bedieningen die wij o.a. ondersteunen kunt u zien onder Zending. 
Daarom moedigen wij jou aan om vrijwillig deel te nemen om te geven zodat wij deze dingen gezamenlijk kunnen blijven gebruiken voor Gods koninkrijk. Ook is dit een manier om God te vereren. Wij geloven namelijk dat "waar uw schat (geld) is, daar zal ook uw hart zijn" (Math.6:23). M.a.w. indien je hart echt bij de Emmanuel Gemeente ligt ...dan zal dat te zien zijn door middel van je giften.

U kunt dat als volgt doen:

1). Doneer via een bank overschrijving
Wilt u uw (maandelijkse) gift overmaken per bankopdracht of internetbankieren, gebruik dan de volgende gegevens: IBAN rekeningnummer: NL77 ABNA 0616 9132 57 t.n.v. Emmanuel Gemeente, te Deventer. BIC: ABNA NL2A - RSIN nummer is 811398055 (fiscaal nummer van de kerk)

2). Doneer via iDeal

3). Doneer via onze QR code of deze link

4). Doneer via een automatische incasso
Wilt u een automatische incasso aanvragen, mail naar [email protected]

5). Doneer op de zondag tijdens de samenkomst:
Tijdens de dienst op zondagen kunt u uw gift contant in het offerbox doen.

6). Indien u een gift geeft van € 15,- door te selecteren boek De Opname" dan sturen wij dit nieuwe boek van Peter de Leau naar uw huisadres. Onder "Omschrijving" hieronder kunt u dit aangeven.

7). Indien u een gift geeft van € 10,- door te selecteren boek "Hoe kan ik ..." mijn eigen gemeente tot zegen zijn dan sturen wij dit nieuwe boek van Peter de Leau naar uw huisadres. Onder "Omschrijving" hieronder kunt u dit aangeven. Indien u korting wil krijgen omdat u meerdere exemplaren wil bestellen dan moet u even een email sturen naar [email protected] onder vermelding in het onderwerp "korting voor boeken" Er zal dan contact met u opgenomen worden.

 

 Financieel Beheer van de Emmanuel Gemeente

"....Door samen te reizen, nemen hij en ik elk wantrouwen weg. Want wij willen in geen geval dat iemand iets kan aanmerken op de manier waarop wij deze grote bedragen beheren..."-2 Cor.8:20 Het Boek (HTB)

In overeenstemming met dit Schriftgedeelte willen we vermijden dat het beheer van onze financiën onder verdenking komt te staan. Mede daarom vinden we dat we voor een gezond financieel beleid altijd bereid moet zijn om verantwoording af te leggen aan onze leden. We doen dit door het volgende:

1. We plaatsen het financieel jaarverslag van de Emmanuel Gemeente op deze website. De Emmanuel Gemeente heeft ten doel ‘het bevorderen van het Evangelie in woord en daad met gebruikmaking van alle daartoe geëigende middelen’. Stichting Emmanuel is opgericht voor het faciliteren en beheren van vastgoed faciliteiten ten behoeve van de Emmanuel Gemeente en is te zien op www.stichtingemmanuel.nl

Emmanuel Kerk 2023

2. Onze penningmeester legt ieder jaar verantwoording af aan het bestuur van de gemeente.

3. Ieder jaar wordt door een kascommissie, afzonderlijk van de penningmeester, de boekhouding nogmaals gecontroleerd.

4. Ieder jaar wordt de boekhouding door een extern accountantsbureau nogmaals gecontroleerd.

Onze kerk heeft een ANBI status. Uw giften zijn belastingaftrekbaar.
U kunt ook ervoor kiezen een periodieke schenking vast te laten zetten voor
minimaal 5 jaar. Dit geeft u extra belastingvoordeel. Wilt u meer informatie?
Mail dan naar [email protected]