Emmanuel Gemeente Deventer |
Koningin Julianastraat 93 | 7415 GK Deventer | info@emmanuelgemeente.nl

Online Doneren

De bijbel heeft een nuchtere blik op geldzaken. In Prediker 10:19 staat namelijk het volgende:
"Voor geld zijn alle dingen te krijgen". M.a.w. alle dingen kosten geld. Het evangelie is natuurlijk gratis, maar dat is dan ook geen ding.

De dingen die voor de kerkgemeenschap gebruikt worden kosten gewoon geld, bijvoorbeeld: het gebouw, energiekosten, evangelisatieprojecten, armenhulp, zendingprojecten, muziekinstrumenten, personeelskosten, activiteiten, enz, enz. 

Daarom moedigen wij jou aan om vrijwillig deel te nemen om te geven zodat wij deze dingen gezamenlijk kunnen blijven gebruiken voor Gods koninkrijk. Ook is dit een manier om God te vereren. Wij geloven namelijk dat "waar uw schat (geld) is, daar zal ook uw hart zijn" (Math.6:23). M.a.w. indien je hart echt bij de Emmanuel Gemeente ligt ...dan zal dat te zien zijn door middel van je giften.

U kunt dat als volgt doen:

1). Online doneren met iDeal
Om het extra makkelijk te maken kunt u ook met iDeal uw gift doen. Kies het gewenste bedrag en u wordt omgeleid naar uw vertrouwde betaalomgeving. Klik op onderstaande knop om iDeal via Doneermeer te gebruiken. 


 

Let op: bij een iDeal transactie zal op uw banktransactie ‘Mollie B.V.’ of ‘Stg Mollie Payments’ t.b.v. Emmanuel Gemeente Deventer staan. Mollie is het bedrijf dat voor ons de iDeal transactie afhandelt.
Meer info >


2). Doneren via een bank overschrijving
Wilt u uw gift overmaken per bankopdracht of internetbankieren, gebruik dan de volgende gegevens:
IBAN rekeningnummer: NL77 ABNA 0616 9132 57  t.n.v. Emmanuel Gemeente, te Deventer. 
BIC: ABNA NL2A  - RSIN nummer is 811398055 (fiscaal nummer van de kerk)

3). Geven via automatische incasso
Wilt u een automatische incasso aanvragen, mail naar info@emmanuelgemeente.nl

4). Doneren op de zondag tijdens de samenkomst:
Tijdens de dienst op zondagen is er altijd een moment om uw gift contant in het collecte zak te doen. 

Onze kerk heeft een ANBI status. Uw giften zijn belastingaftrekbaar.
U kunt ook ervoor kiezen een periodieke schenking vast te laten zetten voor
minimaal 5 jaar. Dit geeft u extra belastingvoordeel. Wilt u meer informatie?
Mail dan naar info@emmanuelgemeente.nl

Financieel Beheer van de Emmanuel Gemeente

"....Door samen te reizen, nemen hij en ik elk wantrouwen weg. Want wij willen in geen geval dat iemand iets kan aanmerken op de manier waarop wij deze grote bedragen beheren..."-2 Cor.8:20 Het Boek (HTB)

In overeenstemming met dit Schriftgedeelte willen we vermijden dat het beheer van onze financiën onder verdenking komt te staan. Mede daarom vinden we dat we voor een gezond financieel beleid altijd bereid moet zijn om verantwoording af te leggen aan onze leden. We doen dit door het volgende:

1. We plaatsen het financieel jaarverslag van de kerk en van de Stichting Emmanuel op deze website. De stichting heeft ten doel ‘het bevorderen van het Evangelie in woord en daad in Deventer en omgeving, met gebruikmaking van alle daartoe geëigende middelen’. De missie van de Stichting Emmanuel is het aanbieden en beheren van (vastgoed)faciliteiten ten behoeve van organisaties met een Bijbelse grondslag of die een algemeen maatschappelijk belang dienen.

Jaarrekening Emmanuel kerk 2017

Jaarrekening Stichting Emmanuel 2017

 

2. Onze penningmeester legt ieder jaar verantwoording af aan het bestuur van de gemeente.

3. Ieder jaar wordt door een kascommissie, afzonderlijk van de penningmeester, de boekhouding nogmaals gecontroleerd.

4. Ieder jaar wordt de boekhouding door een extern accountantsbureau nogmaals gecontroleerd.