Emmanuel Gemeente Deventer |
Koningin Julianastraat 93 | 7415 GK Deventer | info@emmanuelgemeente.nl

Zending & Evangelisatie

De Emmanuel Gemeente heeft haar eigen evangelisatie en zendingswerk. Natuurlijk in de allereerste plaats alle bedieningen van de Emmanuel Gemeente, maar we hebben ook een landelijke evangelisatie website: goednieuws4jou.nl, een eigen evangelisatie-stand, eigen evangelisatie boekjes, eigen evangelisatie tv uitzendingen via Deventer TV en Family 7. We voorzien ook in een jaarlijks kerstdiner voor de Deventer daklozen. We delen kerstpakketten uit aan minder bedeelden, we hebben de maand van de zorg. We voorzien in the hope box voor de allerarmsten in India en de Emmanuel Gemeente ondersteunt vele bedieningen in binnen en buitenland die wij persoonlijk kennen en waarmee wij verbonden zijn. Onder het submenu hiernaast kunt u lezen welke christelijke organisaties/kerken/bedieningen wij o.a. ondersteunen. (Galaten 6:10).

Financieel Beheer van de Emmanuel Gemeente

"....Door samen te reizen, nemen hij en ik elk wantrouwen weg. Want wij willen in geen geval dat iemand iets kan aanmerken op de manier waarop wij deze grote bedragen beheren..."-2 Cor.8:20 Het Boek (HTB)

In overeenstemming met dit Schriftgedeelte willen we vermijden dat het beheer van onze financiën onder verdenking komt te staan. Mede daarom vinden we dat we voor een gezond financieel beleid altijd bereid moet zijn om verantwoording af te leggen aan onze leden. We doen dit door het volgende:

1. We plaatsen het financieel jaarverslag van de Emmanuel Gemeente en van de Stichting Emmanuel op deze website. De Emmanuel Gemeente heeft ten doel ‘het bevorderen van het Evangelie in woord en daad met gebruikmaking van alle daartoe geëigende middelen’. Stichting Emmanuel is opgericht voor het faciliteren en beheren van vastgoed faciliteiten ten behoeve van de Emmanuel Gemeente.

Jaarrekening Emmanuel kerk 2019

Jaarrekening Stichting Emmanuel 2019

2. Onze penningmeester legt ieder jaar verantwoording af aan het bestuur van de gemeente.

3. Ieder jaar wordt door een kascommissie, afzonderlijk van de penningmeester, de boekhouding nogmaals gecontroleerd.

4. Ieder jaar wordt de boekhouding door een extern accountantsbureau nogmaals gecontroleerd.