Emmanuel Gemeente Deventer |
Koningin Julianastraat 93 | 7415 GK Deventer | [email protected]

Investeert u met ons mee?

Lukas 12:33
Maakt u beurzen, die niet oud worden, een schat, die nooit opraakt, in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze schaadt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Sommige gelovigen beseffen soms niet genoeg dat er een groot verschil zit tussen een collecte en een investering in Gods koninkrijk. Jezus leert ons namelijk niet alleen te geven maar ook te investeren. Deze manier van geven heeft een totaal andere dimensie. 

Wanneer je investeert in Gods koninkrijk dan verzamel je schatten in de hemel in plaats van hier op aarde. Het levert een eeuwig rendement op dat vele malen groter is dan wat een aandelenportefeuille kan opleveren. Iedere volgeling van Jezus wordt geroepen om te investeren in Gods koninkrijk. Hieronder kunt u lezen hoe de Emmanuel Gemeente investeeert in het koninkrijk van God.

De Emmanuel Gemeente heeft een groot evangelisatie en zendingswerk waarin u ook kunt mee-investeren. We zien dit werk als een investering in een schat in de hemelen die nooit opraakt want het gaat om mensen die het goede nieuws van het evangelie nog nooit eerder gehoord hebben. Onze investeringen bestaat met name uit 2 hoofdonderdelen:

1. wereldwijde evangelisatie: dmv tv en zendingsreizen, evangelisatie campagnes
2. het helpen van de armen

Ons evangelisatiewerk
We hebben een landelijke evangelisatie website: goednieuws4jou.nl 
We hebben een evangelisatie-stand waarmee in de stad evangeliseren
We hebben onze eigen evangelisatie boekje: Emmanuel Goed Nieuws voor Jou
De Emmanuel Gemeente ondersteunt vele christelijke bedieningen in binnen en buitenland die wij persoonlijk kennen en waarmee wij verbonden zijn. Onder het submenu hiernaast kunt u lezen welke christelijke organisaties/kerken/bedieningen wij o.a. ondersteunen. (Galaten 6:10).

We hebben onze tv uitzendingen via Salland 1 TV, and Shine Star Sattteliet TV Netwerk
Hieronder kunt u zien hoeveel landen wij bereiken via Shine Star met onze Emmanuel Channel.

Ook U kunt een deelgenoot worden om +/- 100 miljoen mensen te bereiken met het evangelie door te investeren in onze Emmanuel TV Channel, The Channel of Faith, Hope and Love. Deze programma wordt uitgezonden in vele landen in het Verre Oosten. Landen zoals Pakistan, Mongolie, India, en nog veel meer landen. Veel mensen uit deze doelgroep hebben nog nooit het evangelie gehoord.

"Why should anyone hear the Gospel twice, before everyone has heard it once?” - Oswald J.Smith.
De Emmanuel Gemeente heeft de gelegenheid gekregen om het evangelie te verkondigen in het Verre Oosten. De Emmanuel Channel, wat onze eigen Engelstalig tv-programma is, hebben we via een christelijk tv-station een bereik gekregen van maar liefst 100 miljoen mensen! U kunt een partner van dit grote evangelisatiewerk worden door extra een maandelijkse of eenmalige gift te geven. Kom en doe mee en wordt een maandelijkse partner van dit werk.

Onze liefdadigheidswerk
Samen met de Stichting Emmanuel voorzien we ook in een jaarlijks kerstdiner voor de Deventer dak & thuislozen.
We delen jaarlijks honderden kerstpakketten uit aan de minderbedeelden .
We helpen de Deventer voedselbank.
We steunen wereldwijde rampen
We voorzien in the hope box (een voedseldoos) voor de allerarmsten in India.
Indien u wilt mee wilt investeren in deze projecten dan kunt u hieronder doneren.