Emmanuel Gemeente Deventer |
Koningin Julianastraat 93 | 7415 GK Deventer | [email protected]

Belangrijke Informatie over lidmaatschap

Bij de Emmanuel Gemeente hanteren we het volgende principe: "waar je je thuis voelt, is meestal ook waar je thuishoort". Door lid te worden van de Emmanuel Gemeente maak je kenbaar dat je je bij ons thuisvoelt en thuis wil horen. Verder geef je ook te kennen dat je achter de visie en beleid van de gemeente staat en dat de Emmanuel Gemeente jouw geestelijk huis is.

Deze grens houden wij aan vanwege de volgende 3 punten:

1. de bijbel erkent ten aanzien van een samenkomst van een plaatselijke gemeente het verschil tussen leden en toehoorders en ongelovigen (1 Kor.14:23). Dit onderscheid hanteren wij ook. Dit onderscheid heeft natuurlijk niets te maken met dat een kerklid "beter-zou-zijn" of iets dergelijks. Het heeft gewoon te maken met duidelijkheid.

2. de bijbel erkent het verschil tussen leden van de universele kerk en leden van een plaatselijke gemeente.  Alhoewel wij geloven dat er een universele gemeente bestaat (alle wederom geboren christenen), zien wij onszelf niet als voorgangers of oudsten van de universele gemeente maar van een plaatselijke gemeente waarover de Heilige Geest ons als opzieners heeft gesteld (Handelingen 20:28). De leiding van de Emmanuel Gemeente erkent dus dat zij een beperkt leiderschap heeft. Dit heeft tot gevolg dat het leiderschap rekenschap dient af te leggen over de zielen waarover zij waakt, en dus niet over een ieder die onze samenkomsten bijwoont.(Hebr. 13:17.)

3. Gezien de grootte van de gemeente en de frequentie van aanvragen zowel intern als extern hebben wij in het verleden reeds grenzen moeten aanbrengen en prioriteiten moeten stellen: de geestelijke zorg voor gemeenteleden gaat dus voor.

Alhoewel er geen verplichtingen aan het lidmaatschap verbonden zijn, geloven wij dat er vanuit een bijbels perspectief wel verwachtingen aan het lidmaatschap verbonden zijn, namelijk: 

1. zijn eigen samenkomsten getrouw zal blijven bijwonen.(Hebr.10:25)
2. aansluiting zal vinden in het Lichaam zoals o.a. bijvoorbeeld aan te sluiten bij een connectgroep (Ef.4:15,16)
3. De grondslag van de Emmanuel Gemeente onderschrijft. Met grondslag bedoelen wij de bijbel
(2 Tim.3:16)
4. Financiële giften naar draagkracht zal geven.(2 Kor.9:6-13)

Via onze website kun je jezelf (en je gezin) in schrijven. Na aanmelding krijg je een bevestiging van je inschrijving. Je kunt je hieronder inschrijven.

Aanmelding Lidmaatschap

Gegevens
 
 
 
 
Gegevens Echtgenoot(te) - alleen invullen indien ze de Emmanuel Gemeente ook bezoeken
Kinderen - alleen invullen indien ze de Emmanuel Gemeente ook bezoeken
 
 
 
 
Meer kinderen
 
 
 
 
 
 
Next step
 
 
 
 
 
 
Verzenden

Met het invullen van dit formulier geef ik aan dat ik/wij lid wordt van de Emmanuel Gemeente en dat ik ermee akkoord ga dat de hierboven ingevulde gegevens opgeslagen worden in het databestand van de Emmanuel Gemeente. 

Uiteraard zullen deze gegevens niet aan derden verstrekt worden.