Emmanuel Gemeente Deventer |
Koningin Julianastraat 93 | 7415 GK Deventer | [email protected]

Nalatenschap

Doneren na overlijden

Misschien heeft u hier nooit eerder aan gedacht, maar het is mogelijk om het zendingswerk van de Emmanuel gemeente te blijven ondersteunen zelfs na uw overlijden. U kunt dat doen door een deel van uw nalatenschap aan de kerk te schenken. U kunt bijvoorbeeld een schenking nalaten via testament, als u het belangrijk vindt dat ook na uw overlijden het zendingswerk van de Emmanuel Gemeente Deventer wordt voortgezet en gesteund. Zo draagt u ook een steentje bij na uw overlijden.

Laat na via testament

Stel je hebt een hart voor het zendingswerk van de Emmanuel Gemeente en u wilt ons blijven steunen, ook na uw overlijden? Dat is een erg mooi gebaar en dit waarderen we enorm. U kunt dan een deel van uw nalatenschap aan de Emmanuel Gemeente schenken door dit op te nemen in het testament. 

Doneren op een andere manier?

Doneren na overlijden is tegenwoordig ook mogelijk. Steeds meer mensen nemen dit op in hun testament, waardoor het automatisch geregeld wordt. Maar er zijn natuurlijk ook andere manieren, zoals de mensen op uw eigen uitvaart te vragen om een donatie te maken.

U kunt contact met ons opnemen

Wil je weten wat de verschillende mogelijkheden zijn dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt. U kunt natuurlijk ook een email sturen naar [email protected] o.v.v. nalatenschap

Tel.  0570- 626 971

Wat als u geen testament heeft? Bron: belastingdienst

Dan bepaalt het erfrecht wie uw erfgenamen zijn.

Het erfrecht verdeelt de erfgenamen in 4 groepen:

  1. echtgenoot, geregistreerde partner en eigen kinderen (geen pleeg- of stiefkind)
    Als uw kinderen niet meer leven: uw kleinkinderen.
  2. ouders, broers en zussen
    Als uw broers en zussen niet meer leven: hun kinderen.
  3. grootouders
  4. overgrootouders

Zijn er in de 1e groep erfgenamen? Dan erven zij. Zijn die er niet? Dan erft de 2e groep. Is er niemand in de 2e groep? Dan erft de 3e groep. En is er ook niemand in de 3e groep? Dan erft de 4e groep.

Zijn er helemaal geen erfgenamen en heeft u geen testament? Dan gaat uw erfenis naar de staat.