Emmanuel Gemeente Deventer |
Koningin Julianastraat 93 | 7415 GK Deventer | [email protected]

Deventer-Daklozen

De stad Deventer kent een flink aantal dak- en thuislozen. In de maand december organiseren wij altijd een kerstmaaltijd voor de dak- en thuislozen, verslaafden en gezinnen onder het minima in Deventer. Hierdoor wil het Emmanuel Team elk jaar getuigen van Gods liefde zowel in woord als in daad en er worden ook kerstpakketten uitgedeeld.
 We zijn dankbaar dat we dit werk kunnen doen met behulp van uw giften!