Emmanuel Gemeente Deventer |
Koningin Julianastraat 93 | 7415 GK Deventer | [email protected]

Ongewenste omgangsvormen of ongewenst gedrag in de gemeente

Als bestuur vinden wij het belangrijk dat iedereen zich welkom en veilig voelt in de Emmanuel Gemeente. Daarom willen we voorkomen dat er sprake is van ongewenste omgangsvormen of gedrag. We zien dit als grensoverschrijdend gedrag.

Onder ongewenste omgangsvormen en/of ongewenst gedrag verstaan wij:

  1. seksuele intimidatie: elke vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele ondertoon.
  2. agressie en geweld: voorvallen waarbij iemand psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.
  3. pesten: alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, gericht tegen een ander

Onze kinder- en tienerwerker hebben allemaal de Gedragscode kinder- en tienerwerkers ondertekend ter bescherming van de kinderen en leiders/medewerkers.

Van al onze andere medewerkers (vrijwilligers), maar ook van onze leden en bezoekers, verwachten wij dat zij zich verre houden van de hierboven beschreven ongewenste omgangsvormen of ongewenst gedrag, zowel binnen de Emmanuel Gemeente als daarbuiten. Als zij dat niet doen worden er adequate maatregelen genomen.

Meldingen over beschreven ongewenste omgangsvormen of ongewenst gedrag, kunnen kenbaar gemaakt worden bij het bestuur van de Emmanuel Gemeente. Wij nemen dergelijke meldingen heel serieus en zullen hier heel zorgvuldig en vertrouwelijk mee omgaan, zowel naar de melder als naar degene die wordt aangeklaagd.

Een melding of een klacht wordt behandeld volgens de Klachtenprocedure in ons Huishoudelijk reglement.