Emmanuel Gemeente Deventer |
Koningin Julianastraat 93 | 7415 GK Deventer | info@emmanuelgemeente.nl

Trainingcentrum Nepal

De Emmanuel Gemeente ondersteunt het werk van een Trainincentrum in Nepal. Het doel is dat door deze trainingcentrum 10.000 nieuwe kerken worden gesticht in gebieden waar het evangelie schaars is. We zijn dankbaar dat we ook dit werk in Nepal kunnen helpen met behulp van uw giften. We zijn dankbaar dat we dit werk kunnen helpen met behulp van uw giften!