Emmanuel Gemeente Deventer |
Koningin Julianastraat 93 | 7415 GK Deventer | info@emmanuelgemeente.nl

Weeshuis-India

De Emmanuel Gemeente ondersteunt het werk van een bevriende voorganger in India. Hij leidt samen met zijn vrouw in India een aantal kerken, weeshuizen en een bijbelschool. Zijn naam wordt niet gepubliceerd i.v.m. veiligheidsredenen.