Emmanuel Gemeente Deventer |
Koningin Julianastraat 93 | 7415 GK Deventer | info@emmanuelgemeente.nl

Deventer-Daklozen

De stad Deventer kent ongeveer tachtig mensen die dakloos zijn. In de maand december 2015 heeft de Emmanuel Gemeente wederom een kerstmaaltijd voor de daklozen en verslaafden in de planning staan . Hierdoor wil het Emmanuel Team elk jaar getuigen van Gods liefde zowel in woord als in daad en er worden ook kerstpakketten uitgedeeld.