Emmanuel Gemeente Deventer |
Koningin Julianastraat 93 | 7415 GK Deventer | info@emmanuelgemeente.nl

Emmanuel Business Club

Het is geweldig om te ontdekken dat God voor ondernemers een bijzonder plan heeft gereserveeerd. Daarom is het zo jammer wanneer sommige christelijke ondernemers hun werk gescheiden zien van hun geloof en hierdoor Gods doel missen voor hun leven. In de Emmanuel Gemeente worden ondernemers bemoedigd en gecoached om een "kingdom-nemer" te worden in plaats van slechts een "onder-nemer".
Het grote verschil ligt niet alleen in de manier van zaken doen maar vooral in de manier van het zijn. 

Daarom voorziet de Emmanuel Business Club in bijbelvaste seminars voor ondernemers.
De thema's die o.a. behandeld worden zijn:

  • De 7 sleutels van Jezus voor succesvol ondernemen
  • De kracht om vermogen te verwerven - Deuternomium 8:18
  • De vaardigheid van investeren - Prediker 11:1
  • Hoe u de zegen van de verkoper kunt activeren - Spreuken 11:26
  • Het verschil tussen een christelijke ondernemer en een kingdomnemer - Matt.25:14 
Toegang Seminars: gratis voor Emmanuel Business leden
voor niet-leden = € 10,- per persoon per seminar.(inclusief koffie/thee & snack + vergoeding eventuele gastsprekers)
 
Voor wie:
Iedereen die een ondernemer is en een kingdomnemer wil worden en iedereen die geintresseerd is.
 
Wanneer: 
Wordt periodiek gehouden. Kijk in de
Agenda of er een bijeenkomst gepland staat. Indien je op de hoogte gehouden wilt worden dan kan je hiernaast aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen. 
 
 
Waar:
Gebouw Stichting Emmanuel
Koningin Julianastraat 93
Deventer
 
Onder leiding van: Marc Koehl
 
 
Voor meer info bel gerust 0570-626971
 
 

Inschrijfformulier