Emmanuel Gemeente Deventer |
Koningin Julianastraat 93 | 7415 GK Deventer | info@emmanuelgemeente.nl

Basiswaarden

De Emmanuel Gemeente heeft vijf basiswaarden die onze visie ondersteunen. 
Deze waarden zijn gebouwd op het principe dat God voor ieder mens een plan heeft:
 
1. Ieder mens is geschapen om de enige waarachtige God te kennen.
2. Iedereen heeft het recht om het evangelie te horen op zijn of haar begripsniveau.
3. Iedere gelovige heeft een gezonde relatie met andere gelovigen nodig voor geestelijke groei en
   geestelijke bescherming van zijn of haar leven.
4. Iedere gelovige heeft het recht om onderwezen te worden, opdat men in de praktijk kan brengen wat
   Jezus Christus ons geleerd heeft.
5. Iedere gelovige heeft unieke gaven en talenten die ontwikkeld en gebruikt kunnen worden
   voor de opbouw van de gemeente.
 

Doelgericht
Bij ons gaat het met name om doelgericht te leven. De wijze waarop wij dit doen is door een plan te hebben en onze doelen zo duidelijk mogelijk te definiëren. Dit zal ons helpen om onze opdracht uit te voeren en onze gemeenschap te bereiken met het goede nieuws.

Echtheid
We streven ernaar om echte Christenen te zijn met echte doel voor ogen. Wij willen onszelf en uniek zijn zoals God het bedoeld heeft voor ons.

Vrijgevigheid
Het grootste geschenk die wij kunnen geven is om een persoon te zijn die vrijgevig is op alle gebieden van ons leven. Wij willen een voorbeeld zijn in het geven van tijd, talenten en "treasure". Wij geloven dat we gezegend worden wanneer wij tot zegen voor een ander willen zijn.

Uitnemend zijn
Wij verlangen een gemeenschap te zijn die altijd blijft streven naar verbetering. Wij geloven dat uitnemendheid God vereert en mensen inspireert.

Elkaar respecteren en waarderen
Wij geloven dat eerbaarheid bij onszelf begint. Wij willen niet alleen God eren maar iedereen om ons heen respecteren of men nu gelovig is of niet.